top of page

De maakbare stad

Vandaag heb ik samen met Femke Sleegers van Fossielvrij Den Haag een presentatie gegeven aan de werkgroep van Groen Links. In de bebouwde omgeving van de stad liggen geweldige kansen om in de toekomst een levendige, natuurlijke en energiebewuste leefomgeving te creëren. Momenteel is nederland bezig om van het gas af te gaan. Een stap in de richting van een fossielvrije wereld. Maar de vraag naar energie zal niet per definitie afnemen.

Het probleem

Het politiek beleid van de afgelopen jaren heeft grof moeten bezuinigen op de groenvoorzieningen en onderhoud in de stedelijke omgeving. Het resultaat is dat er steeds meer verharding in het straatbeeld komt. Steen hoeft niet onderhouden te worden en gaat lang mee. Bij renovaties en herzieningen van straten wordt tegenwoordig het parkeren als uitgangspunt en norm gehouden voor het eindresultaat. Bomen en groen moeten hiervoor wijken. Deze "verharding" van het straatbeeld heeft tot gevolg dat de warmte uitstoot van de stad aanzienlijk omhoog is gegaan, en dat de leefbaarheid en sociale cohesie van wijken steeds verder wegvallen.

Een ander probleem wat steeds groter wordt is de toenemende regenval. Momenteel zit de bestaande riolering op het randje van de capaciteit en men ziet steeds vaker dat straten bij hevige regenval blank komen te staan. Dit komt mede door de toenemende "verharding".

Mijn hypothetische benadering voor de toekomst is om bij een renovatie of herziening van een straat niet te focussen op 1 te vernieuwen deel, maar in een keer een reeks aan maatregelen te nemen die de toekomst waarborgen en de straat, wijk en stad zijn leefbaarheid terug zullen geven. Ik heb hiervoor goed gekeken naar een al jaren bezig zijnde strategie van Barcelona: https://www.youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M

Erf(goed)

Om te beginnen wil ik ervoor pleiten om de stadswijken op te delen in woonerven. In veel gevallen zijn de stadswijken al opgedeeld in 30km zones. Echter om de straat weer terug te geven aan de bewoners zal de auto aan prioriteit moeten inboeten. Door 15km zones te implementeren geeft men meer ruimte aan voetgangers en fietsers en zal men zo het gebruik van de straat voor de bewoners gunstiger maken.

Energie

Nederland van het gas of en het liefst fossielvrij. Dit kan! Er is nog veel energie die we niet benutten en verloren laten gaan. Een voorbeeld is het riool. Het riool is een constante warmte bron van 18 graden celcius. Deze warmte kan met warmtewisselaars en koppelingen teruggebracht worden naar de woningen voor de centrale verwarming. De rioolbuis zal moeten worden vervangen of aangepast moeten worden, maar dan licht dit systeem er wel voor de komende 100 jaar in. Met 150 meter riool kunnen 100 huishoudens van warmte worden voorzien.

Straatlantaarns zijn tot veel meer in staat dan wat we nu momenteel toepassen. Ze kunnen met gemak in hun eigen energie voorzien en daarnaast uitgerust worden met verschillende "slimme" sensoren om b.v. parkeren, en verkeer vloeiingen te reguleren. Een opmaat naar de "smart city" (gewenst of ongewenst)

Verharding

Om de warmte uitstoot van de stad te verminderen zal men minstens 30% van de verharding moeten vervangen voor groen. Dit kan makkelijk zonder de momenteel zo gewenste parkeerplaatsen op te offeren. Door half-open tegels van gerecycled PE toe te passen kunnen auto's parkeren op met gras begroeide delen. Het regenwater kan makkelijk weg en zal hierdoor niet in het riool terecht komen. Ik kunnen delen als onderhoudsarme "moeras stroken" voor meer vergroening en afwatering zorgen.

In de Gallery heb ik een paar sfeerbeelden gecreëerd om een goed beeld te geven van hoe een toekomstbestendige straat eruit zou kunnen zien met de technieken van vandaag. Het lijkt simpel ... en eigenlijk is dat ook zo!!!

Referenties:


Recent nieuws
bottom of page