top of page

Congres Impact

Op donderdag 29 september werd er in de jaarbeurshallen in Utrecht het "DGBC Congres Impact" gehouden. Het congres stond geheel in het teken van het thema impact. Impact maken is de volgende stap in verduurzaming: op zoek gaan naar versnelling. Op uitnodiging van DGBC was ik hier aanwezig en heb verschillende partijen gesproken en gehoord.

Filosoof Ad Verbrugge en Mark van Rijt van ABN AMRO bespraken onder andere de rol van de financiële sector in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierin deed Mark van Rijt een poging te laten zien hoe goed ABN AMRO bezig is op het gebied van duurzaamheid en investering. Ad Verbrugge merkte daarbij op dat hij het een gemiste kans is geweest dat de financiële sector een jaar of acht geleden niet creatiever is geweest, niet duurzamer heeft gedacht. Wellicht had er dan harder afgeboekt moeten worden, zo filosofeerde Verbrugge.

Veel indruk maakte de toespraak van Maurits Groen. (bedenker van de waka waka). Ook hij en concludeerde dat de bouwwereld een enorme kans heeft laten liggen. “Tijdens de bouwcrisis zijn er pakweg 400.000 mensjaren in de sloot gegooid”, aldus Groen. “Terwijl we die goed hadden kunnen gebruiken in het verduurzamen van gebouwen.” Groen rekende voor: als we de klimaatdoelen zouden willen halen, dan zouden we in 2026 zonder kolen, gas en olie moeten leven. “Ziet u het gebeuren”, vroeg hij zich openlijk af. “Het zou voor de eerste keer zijn in de geschiedenis dat we vóór een ramp maatregelen hebben genomen.”, aldus Groen.


Recent nieuws
bottom of page