top of page
Peter-Arts-Ecologisch-Architect
Ir. Peter Arts

Architect en leidende kracht achter studio D8

Er is voor mij niets mooiers dan het creëren van iets wat een positieve en duurzame uitwerking heeft op de gebruiker en zijn omgeving.  

 

Ik ben gedreven om met architectuur een positieve stempel te drukken op onze omgang met de aarde. Een omgang waarbij de toekomst en de mens centraal staat in een gezonde leefomgeving.  

 

curriculum vitae

Visie

De relatie tussen mensen en hun omgeving is een bijzondere vorm van ecologie. We zijn afhankelijk van een schoon en gezonde omgeving, maar oefenen ook een enorme technologische invloed uit op de ecosystemen waarin we leven. Dit zorgt vaak voor een conflict. ‘snel geld’ en korte termijn visie komen loodrecht tegenover het ecologisch belang te staan.

 

De oplossing word meestal gezocht in de razendsnelle technologische ontwikkeling die plaats vind op het gebied van ecologie en milieu. Hoewel dit goed gefundeerd is en een zekere hoop biedt, geeft het duurzaamheid een duur en experimenteel imago, en gaat het geheel voorbij aan het hier en nu. Op deze manier bereikt men nooit een omslagpunt.

 

Wat is nu duurzaamheid?

 

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het

vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” 

(World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”)

 

Duurzaamheid is dus een ontwikkeling die voorziet in de levensbehoefte van de mens en zorg draagt voor een leefbare en beter toekomst voor volgende generaties. De pijlers van deze ontwikkeling worden ook wel de drie P’s genoemd.
 

  1. People – Sociale factor

  2. Profit – Economische factor

  3. Planet – Ecologische factor

Ik zie hierin een basis voor elke opgave. Een gebalanceerde en zorgvuldige samenwerking van deze drie factoren.

Door vroeg in het proces te kijken naar de wensen van de opdrachtgever, de omgeving, de orientatie, het gebruik, het budget, de materialisering en mogelijkheden voor energie en water, kan er een goed gefundeerd concept worden neer gelegd. Vanuit deze basis kan de opgave naar een hoger niveau worden gebracht en kan er zorg voor gedragen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goed verloop en een waarborging van de duurzame uitgangspunten. 

bottom of page