top of page

Visiebijeenkomst Duurzaam (ver)bouwen

Op uitnodiging van de Green Building Counsil, ben ik aanwezig geweest bij de visiebijeenkomst "Duurzaam (ver-)bouwen: gewoon doen?!"

Het werd gehouden in het nog leegstaande gebouw dat de Postcodeloterij 2 jaar geleden heeft aangekocht en vanaf september gaat verbouwen en verduurzamen.

Diverse sprekers kwamen aan het woord om in te gaan op hoe we met elkaar de versnelling van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving kunnen inzetten. Vooral de voordracht van Peter Bakker, President World Business Council for Sustainable Development, maakte grote indruk.

Om in 2030 de 17sustainable development goals te halen die zijn afgesproken door 193 landen, moet volgens hem "een radicale transformatie plaatsvinden”. Alle systemen ter wereld moeten veranderen, waaronder de grote steden. “Alleen wanneer we alle krachten bundelen gaan we dit fixen. Daarnaast moet het kapitalisme op zijn kant. Dat is onvermijdelijk. "And when something is inevitable, learn to love it”, waren zijn wijze woorden.

Komplimenten ook aan de moderator rens de jong en het medium Buzzmaster.

De conclusie van deze bijeenkomst was helder: het geld en de innovaties zijn er, maar om het proces van duurzaam (ver)bouwen op gang te krijgen is een plan nodig. Een plan met een gezamenlijk maatschappelijk doel, bij voorkeur ondersteund door de overheid. Het behalen van de klimaat doelstellingen is zo’n doel. We moeten ons niet alleen bezig houden met de vraag of het de investering waard is, maar we moeten ook kijken naar de stip aan de horizon. (aldus Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council)

Recent nieuws
bottom of page