top of page

Bomen gered

De Frans Halskade in Rijswijk gaat op de schop. Het speerpunt van de gemeente is bewonersparticipatie. In dit kader zijn er 3 vergaderingen met de bewoners belegd waarin duidelijk werd dat het groene karakter van de straat en de grote oude kastanjebomen de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe ontwerp zouden worden.

Niet lang daarna kwam er een plan van de gemeente waarin 11 van de 15 kastanjes werden gekapt om plaats te maken voor verharde parkeerplekken.

De bewoners stonden perplex maar lieten het niet op zich zitten. Met hen heb ik een groene versie van de herstructurering gemaakt waar de gemeente geen weerwoord op zou hebben. We hebben dit plan gepresenteerd aan verschillende politieke partijen en onder de bewoners flinke draagkracht gegeven.

Dit was genoeg om de gemeente zijn plan te laten wijzigen. In het nieuwe plan van de gemeente worden er maar 2 bomen gekapt. Een prachtig resultaat. Nu is het nog vechten voor de groene parkeerplaatsen,... wordt dus vervolgd.


Recent nieuws
bottom of page